Fantoft barnehage

Nybygget SiB Barnehage rett ved Fantoft bybanestopp

Velkommen til Fantoft Barnehage! Vi er en SiB Barnehage som fremdeles er under bygging våren 2017. Vi ønsker alle barn i alderen 0-6 år velkommen til vår nye barnehage i august 2017, og vi er åpen for alle som søker.

4 avdelinger med fleksible løsninger
Fantoft barnehage har fire avdelinger med en aldersgruppe fra 0-6 år. Barnehagen er bygget som en fleksibel barnehage der alderssammensetningen og gruppestørrelsene kan variere. Totalt har vi plass til 60-90 barn avhengig av alderssammensetning.

SiB barnehagen har flere lyse fellesrom og lekerom, som gjør det mulig med åpen kontakt mellom alle avdelingene, samtidig som vi kan trekke oss tilbake på de enkelte avdelingene ved behov. Uteområdet er stort og byr på lek og motoriske utfordringer for barn i alle aldre. Barnehagens plassering gir gode muligheter for nærlek i natur, der spesielt de minste barna kan leke skjermet og trygt. Uteområdet har også noe kupert terreng som vil gi fine utfordringer og lekemuligheter for de større barna.

Plassering rett ved Fantoft bybanestopp
Fantoft SiB Barnehage ligger rett ved Fantoft bybanestopp, og er en del av nye studentboliger på Fantoft. Den sentrale plasseringen gjør det enkelt for mange å benytte kollektivtilbud, og rett ved barnehagen finner du også SiB Trening Fantofthallen som er åpen for alle.

Søknadsfrist
Søknadsfrist til årets hovedopptak er 1.mars. 
Vi tar likevel opp barn, ved ledig plass, fortløpende gjennom hele året.

Du søker elektronisk via Bergen Kommune. 

Alle kan søke om barnehageplass, men vi prioriterer som følgende; 
1. Studenter som betaler semesteravgift tilknyttet disse studiestedene 
2. Ansatte og stipendiater ved skoler tilknyttet SiB og SiB-ansatte 
3. Alle andre

Våre verdier
I Fantoft barnehage vil vi gi barna et tilbud tilrettelagt for alder og utvikling. Vi vil at barnet ditt skal få utvikle selvstendighet og mestringsopplevelse. Gjennom fysisk aktivitet og gleden av å leke med en venn, skal barnet ditt få oppleve læring og trygghet. Vi er minst 5 ansatte per avdeling, og følger SiB sine barnehagers mål og verdier.

Vi gleder oss til å treffe ditt barn, velkommen til oss!

Åpningstiden vår er fra 07.00-17.00
For deg som er student har vi eksamensgaranti: Dersom barnet ditt blir sykt når du skal ha eksamen, sørger vi for barnepass.

Kontakt oss:
A
dresse: Fantoftveien 14S, 5075 Bergen
Tlf (foreløpig): 98 82 55 51
E- postadresse:

Illustrasjoner av B+B arkitekter: