Søke plass

Søknadsfrist til årets hovedopptak er 1.mars. Vi tar opp barn, ved ledig plass, fortløpende gjennom hele året.

Studentsamskipnaden eier og driver åtte barnehager i Bergen.

  • Våre barnehager er åpen for alle, men vi har følgende prioritering; 1) studenter, 2) ansatte, 3) alle andre
  • Fagertun barnehage eies av UiB og tilbyr plasser til stipendiater og ansatte ved UiB, samt 5 plasser for kvinnelige masterstudenter. Ansatte ved UiB kan i tillegg søke om plass i de øvrige barnehagene.

Søk om barnehageplass elektronisk via Bergen Kommune.

For deg som er student

Søkere til studentplassene dokumentere at de er studenter ved lærersteder som er tilknyttet SiB.

Husk å oppgi studentstatus og studiested i søknaden til Bergen Kommune.

Dokumentasjonen på studentstatus MÅ forevises ved oppstart i barnehagen.

For deg som er ansatt

Ansatte ved lærerstedene og ansatte i SiB Barnehage kan søke om plass i samtlige av våre barnehager. Benevn ditt arbeidssted i søknaden til Bergen Kommune.

Minner om at ved søknad til Fagertun barnehage gjelder egne vedtekter

For alle
Søknad sendes via Bergen kommune sine nettsider