Priser og moderasjon

Informasjon om nasjonale moderasjonsordninger for barnehagebetaling

Stortinget fastsatte 17. april og 5. juni endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Den nye ordningen innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned.

Nasjonal moderasjonsordning

Endringene som ble fastsatt 17. april, ble gjort gjeldende fra 1. mai 2015 og gir en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt under 473 000 kroner. Søknadsfrist for å få redusert foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft 1. mai 2015, er  1. september 2015.

Gratis kjernetid

Endringene som ble fastsatt 5. juni gir i tillegg rett til gratis kjernetid til alle 4- og 5- åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Barna har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke og ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Søknadsfrist for å få redusert foreldrebetaling med virkning fra 1. august 2015, er  1. september 2015.

Søskenmoderasjonen vil i Bergen kommune bli beregnet på følgende måte: Søskenmoderasjon gis med 15 % for hvert av 2 barn i barnehage, 26,7 % for hvert av 3 barn i barnehage og 32,5 % for hvert av 4 barn i barnehage. Denne moderasjonen vil bli gitt automatisk ved flere barn i Studentsamskipnadens barnehager.

Mer informasjon om søknadsprosedyrer og skjema, finnes på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barn-og-foreldre/stonad-til-enslig-forsorger/redusert-barnehagebetaling eller kontakt Fagavdeling barnehage og skole, Nøstegaten 58 a, tlf. 55 56 24 90/60.

Søknader som kommer inn etter søknadsfrist 1. september 2015 blir behandlet fortløpende med virkning fra den måned de er mottatt.