Kontakt oss

Kontaktinformasjon til SiB Barnehage.

Postadresse:

SiB Barnehagene, Villaveien10, 5007 Bergen

tlf: 55545156  Barnehagesjef Rune Fitje

 

Våre åtte barnehager:

blokksberg.barnehage@sib.no 55 25 65 41

bortigard.barnehage@sib.no 55 54 50 59

fagertun.barnehage@sib.no 55 30 19 40

 55 54 50 74/75 

jekteviken.barnehage@sib.no 55 90 19 64

nerigard.barnehage@sib.no 55 28 19 80

oppigard.barnehage@sib.no 55 28 20 21

  988 25 551 / 957 59 953 / 55 54 50 00